Adószám: 18333006-1-02; számlaszám: 10918001-00000084-82420002

Bemutatkozunk

A pécsi székhelyű Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület Egyesület 2009 októberében került bejegyzésre Misina Mentőcsoport Egyesület néven, kiemelkedően közhasznú, non-profit szervezetként, melynek elsődleges feladata a speciális mentés, katasztrófa-elhárítás. Szolgáltatásunk fő területe Baranya megye és a Dél - dunántúli régió, de munkánk, az egész ország területén segítségre szorulók mentésére és ellátására kiterjed.
          Munkánkat a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (BMKI) és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal (BMRFK) együttműködési megállapodás alapján, valamint más civil mentőszervezetekkel jó kapcsolatot ápolva, szabadidőnk terhére végezzük. Az egyesületünk rövidtávú célja, hogy az ENSZ INSARAG irányelvek alapján „városi kutató-mentő csoport” bevethetőséget megszerezze.

csoportkép 2010. március

ipari alpin

Ipari alpin

Mentőcsoportunk folyamatosan törekszik tagjai szerteágazó tudásának és a kor követelményeinek megfelelő eszközparkjának bővítésére, az esetleges mentési szituációk minél hatékonyabb végrehajtása érdekében.
 Tagjaink között tudhatunk orvosokat és mentőápolókat, ipari- és hobbi alpinistát, búvárt, rendőrt, tűzoltót, valamint mindannyiunk kedvenceit, a mentőkutyákat.

 

 

terepkutatás és mentés

terepkutatás és mentés

Több alkalommal részt vettünk szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. Szigorú képzési és bevethetőségi rendszert alakítottunk ki a „katasztrófaturisták” kiszűrése érdekében. Az emeltszintű elsősegély-, kötéltechnikai-, tereptani- és statikai ismereteiken kívül, rendszeresen ellenőrizzük tagjaink erőnléti állapotát. Ezek együtt alkotják a bevethetőség feltételeit. Így alakult ki a jelenleg 21 főt számláló mentőcsoport, akik mind elhivatottságból, az emberi élet és tulajdon megóvása érdekében választották a „speciális mentő” szakmát, mint hasznos, de társadalmilag kevéssé ismert „hobbit”. 

HUSZÁR Mentőszervezet

HUSZÁR ENSZ MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 2012.

Egyesületünk 2012. május 11.-én a BM OKF által kiadott irányelvek alapján USAR minősítést szerzett a Mecsek Mentőcsoport tagszervezeteként.

2012. október 17.-én ENSZ INSARAG minősítést szerzett HUSZÁR központi rendeltetésű mentőszervezetbe 6 fővel és technikai eszközökkel veszünk részt.

 

romkutatás és mentés

romkutatás és mentés

Mentőcsoportunk 2012. július 23.-án együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Városi Hivatásos Tűzoltósággal, így szervezetünk ettől a naptól - Önkéntes Tűzoltó alegységet is működtet.

2015. október 30.-án önálló bavatkozó tűzoltóság lettünk, a sikeres minősít vizsgát követően.

 

 

kiképzőpálya

Málomi úti kiképzőpálya

Kutyáinkat az IRO nemzetközi mentőkutyás szervezet vizsgáira készítjük fel, melyben nagy segítségünkre vannak a PMKMSZ  világbajnok kutyakiképzői is. Ennek helyszíne a BMRFK által biztosított épület együttes, mely kutyáink elhelyezésén kívül, kiképzőpályaként és raktárként is használhatunk.

 

 

Flórián nap

Bemutatók

Felkérés esetén szívesen tartunk bemutatót, oktatást, - ezzel növelve egyesületünk és a segítségnyújtás népszerűségét a lakosság - kiemelt célcsoportként a fiatalok körében.

 

 

 

Riasztásra, - amit a hatályos törvények alapján a szakmai felügyeletünket is ellátó BMKI-tól, valamint a BMRFK-tól kapunk - egyesületünk 30percen belül képes reagálni, és magasan képzett szakembereket tud az irányító szervek rendelkezésére bocsátani a káresemény minél hatékonyabb felszámolása érdekében.

Bodor Csaba Ferenc
elnök

 

 

VISSZA