Adószám: 18333006-1-02; számlaszám: 10918001-00000084-82420002

Elnökségi határozatok

 

 

EL 1/2019 (II.02.) határozat

Az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés költségei, mely költségeket a szerződéskötéstől számított 10 éven belüli bármelyik fél által történő felmondás esetén időarányosan a fogadó szervezet részére meg kell téríteni az alábbiak:

Elsősegélynyújtó tanfolyam:             20.000Ft

Tűzoltó 40 órás alapképzés:               100.000Ft

Kisgép kezelő típusvizsga:                 15.000Ft

Tűzoltás vezető tanfolyan:                 250.000Ft

Ipari alpinista alapképzés:                  150.000Ft

Ipari alpinista OKJ képzés:                piaci érték+200.000Ft

INSARAG alapképzés:                     150.000Ft

Egyéb vizsgaköteles képzés:              piaci érték + 100.000Ft

Védőoltások:                                     Piaci érték

EL 3/2018 (XII.28.) határozat

A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület elnöksége a jelentkezőket, jelentkezésük napjával próbaidős tagként nyilvántartásba vette az alábbiak szerint.

                         Név

Próbaidős tagként nyilvántartásba véve

Próbaidő lejárta

Gurin László

2018.12.28

2019.03.28

Balla Bernadett

2018.12.28

2019.03.28

 

 

 

EL 4/2014 (IX.09.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Kiss Nikolett tagsági viszonyát a mai napon megszűntette.

EL 3/2014 (IX.09.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Kiss Csaba tagsági viszonyát a mai napon megszűntette.

EL 2/2014 (IX.09.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Beck Tímea tagsági viszonyát a mai napon megszűntette.

EL 1/2014 (IX.09.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Váraczki  Nikolette jelentkezőt 2014. 08. 24. napján, Szamek Zsolt és Tóth Hajnalka jelentkezőt 2014. 09. 01. napján próbaidős tagként nyilvántartásba vette.

Soron következő közgyűlés

Az egyesület elnöksége 2014. szeptember 14. –én 14 órára az egyesület közgyűlését összehívja.

Napirendi pontok:

1.       Az egyesület névváltozáshoz szükséges költségvetés módosítás

2.       Az egyesület névváltozásának és az alapszabály módosításának elfogadása

3.       Garai Attila fegyelmi eljárásának ismertetése és döntés a jogkövetkezményről

 

EL 1/2014(VIII.10)   határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Jakab Attila rendes taggá válását elutasítja és tagsági viszonyát 2014. augusztus 10. napján megszűnteti.

EL 1/2014 (VI.10.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Beck Tímea; Kiss Csaba; Kiss Nikolett; Jakab Attila személyeket próbaidős tagként nyilvántartásba veszi, Jakab Krisztián felvételi kérelmét elutasítja.

EL 5/2014 (V.15.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége Székelyhidi Zoltán, Kenyeres Attila, Tóth Anna személyeket próbaidős tagként nyilvántartásba veszi.

EL 4/2014 (V.15.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége a „Műszaki-mentő alegység Működési Szabályzatát” az ismertetett tartalommal elfogadta, hatálybalépés ideje a mai nap.

EL 3/2014 (V.15.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége a „Kutató alegység Működési Szabályzatát” az ismertetett tartalommal elfogadta, hatálybalépés ideje a mai nap.

EL 2/2014 (V.15.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége a „Mentő-alpin alegység Működési Szabályzatát” az ismertetett tartalommal elfogadta, hatálybalépés ideje a mai nap.

EL 1/2014 (V.15.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége, az alapszabály 7. §.(6.) bekezdésének felhatalmazása alapján, az alapszabállyal, az Önkéntes Tűzoltók Szolgálati Szabályzatával és az USAR Műveleti Irányelvvel összhangban, a káresetek biztonságos és szakszerű felszámolása érdekében az egyesület szaktevékenységére vonatkozó Működési Szabályzatot megszavazta, a hatálybalépés ideje a mai nap.

EL 3/2013 (V.04.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége az 1. számú mellékletként csatolt működési szabályzatot 2013.05.04. napján minden tagra kötelező érvényűen életbe lépteti.

EL 2/2013 (I.05.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület Jancsi Krisztinát 2013.01.07. napjával tagnyilvántartásba veszi.

EL 1/2013 (I.3.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége, a mai napon fennálló tagdíjtartozás megfizetésére, Vén Zsoltnak az aktuális tagdíjak megfizetése mellett 5, azaz öt havi, egyenlő összegű részletfizetést biztosítunk. A részletfizetések első esedékessége 2013. február hónap. A részletek fizetésének határideje minden hónap 15. napja. A részleteket a tagdíjfizetési számla számára hivatkozva átutalással kell teljesíteni. A tárgyalt tagdíjtartozásokra további fizetési kedvezmény nem adható. A késedelmes törlesztés a tagság azonnali megszűntetését, és a tartozás polgári peres úton történő behajtását vonja maga után.

Ennek tényéről és az eljárás megindításáról az egyesület elnöke írásban értesíti a tagot, külön határozatot az elnökség nem hoz.

EL 13/2012 (XII.17.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége, a mai napon fennálló tagdíjtartozás megfizetésére, Zsifkó Magdolnának az aktuális tagdíjak megfizetése mellett 5, azaz öt havi egyenlő összegű részletfizetést biztosít, míg Winkler Zoltánnak az aktuális tagdíjak megfizetése mellett 6, azaz 6 havi egyenlő összegű részletfizetést biztosít. A részletfizetések első esedékessége 2103. Január hónap, a részletek fizetésének határideje minden hónap 15. napja. A részleteket a tagdíjfizetési számla számára hivatkozva átutalással kell teljesíteni. A tárgyalt tagdíjtartozásokra további fizetési kedvezmény nem adható. A késedelmes törlesztés a tagság azonnali megszűntetését, és a tartozás polgári peres úton történő behajtását vonja maga után. Ennek tényéről és az eljárás megindításáról az egyesület elnöke írásban értesíti a tagot, külön határozatot az elnökség nem hoz.

EL 12/2012 (XII.02.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége az ismertettett tartalommal NEA működési és az OKF civil mentőszerveteeknek kiírt a pályázatainak költségvetését elfogadta, és utasította az elnököt a pályázatokkal kapcsolatos dokumentáció benyújtására és az egyesület képviseletére a pályázatokkal kapcsolatban.

EL 11/2012 (XI.22.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület Rudolf Zsoltot és Séner Zoltánt 2012. November 22. napjával tagnyilvántartásba veszi.

EL 10/2012 (XI.20.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége a képzési szabályzatot elfogadta, hatálybalépés ideje a mai nap.

EL 9/2012 (XI.16.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület Dr. Turai Rékát és Heiling Dávidot 2012. November 16. napjával tagnyilvántartásba veszi.

EL 8/2012 (XI.11.) határozat

Az MMCSE elnökséga az Önkéntes Tűzoltás és Műszaki Mentés Szolgálati Szabályzatát az egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadta, és a jelenlévők aláírásukkal hitelesítették.

EL 7/2012 (IX.10.) határozat

A MMCSE biztosítja tagjai és a HUSZÁR mentőszervezet részére a fent felsorolt eszközöket.

-          3 fő részére egyéni alpinfelszerelés a vonatkozó szabályoknak megfelelően

-          Közösségi alpinfelszerelések

-          Alá-és megtámasztáshoz szükséges szerszámok, gépek

EL 6/2012 (VII.25.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület Pál Sámuelt és Dr. Mészáros Hajnalkát 2012. Szeptember 1. napjával tagnyilvántartásba veszi.

EL 5/2012 (VII.25.) határozat
A Misina Mentőcsoport Egyesület Gurin Lászlót 2012. Július 25. napjával tagnyilvántartásba veszi.

EL 4/2012 (V.01.) határozat
A Misina Mentőcsoport Egyesület Pallai Pétert 2012. május 1. napjával tagnyilvántartásba veszi.

L 3/2012 (IV.01.) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület Bachmann Lászlót, Vén Zsoltot és Viola Tankrédot 2012. április 1. napjával tagnyilvántartásba veszi.

EL 2/2012 (III.24.) határozat

Kis-Nagy Gyula tagságát a mai nappal megszűntette.

EL 1/2012 (III.24.) határozat

Az egészségügyi tevékenységet az USAR csapatban csak az érvényes Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi dolgozók - tagok és önkéntesek - végezhetnek.

A mentőcsoport minden egészségügyi dolgozó tagjal önkéntese, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 125. ‚ nem egészségügyi dolgozó tagja/önkéntese ugyanezen törvény 5. (2) e.) pontja szerint köteles elsősegélyt nyújtani, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli.

EL 9/2011 (XII.30.) határozat

Podhola Róbert és Hirczl Renáta tagságát 2012. január 1. napjával véglegesíti.

EL 8/2011 (XII.30.) határozat

Az elnökség a „Misina Mentőcsoport EGYESÜLET LIGHT USAR TEAM Szervezeti és műveleti irányelvei Magyarország határain belüli beavatkozásra” dokumentumot megszavazta, hatálybalépés ideje 2012. január 1. napja, mely napon az egyesület Működési Szabályzata érvényét veszti.

EL 7/2011 (XI.06.) határozat

Az elnökség Hirczl Angéla Renátát 90 nap próbaidőre, rendes tagként nyilvántartásba vette.

Próbaidejének lejárta 2012. február 4.

EL 6/2011 (X.12.) határozat

Podhola Róbert tagságát, az MSZ 2.0.10. pontjára hivatkozva az elnökség nem véglegesíti. A MSZ. 2.0.9. pontjának rendelkezése alapján próbaidejét 2011. 12. 12.-ig meghosszabbítja.

EL 5/2011 (III.01.) határozat

Ambrus Norbertnek 2011. december 1. napjáig nem kell teljesítenie az MSZ 3.2.0. pontjában felsorolt kötelezettségeit.

EL 4/2011 (III.01.) határozat

Ambrus Norbertet ezen határozat visszavonásáig az egyesület elnöksége törli a riasztási láncból.

EL 3/2011 (III.01.) határozat

Ahmann Mercedesnek 2011. május 15. napjáig nem kell teljesítenie az MSZ 3.2.0. pontjában felsorolt kötelezettségeit.

EL 2/2011 (I.05.) határozat

Dr. Sarnyai Ákos, Friedszám Roland, Horváth Lajos és Köves Borbála a Misina Mentőcsoport Egyesületben betöltött tagságát, az alapszabály 3. § (1) h. pontjának, valamint az MSZ 3.2.6.pontjának alapján az elnökség megszűnteti.

EL 1/2011 (I.05.) határozat

Kis-Nagy Gyula részére 12 hónap tagdíjfizetési halasztást engedélyez, azzal a feltétellel, hogy a tagdíjtartozást legkésőbb 2011. augusztus 15.-ig megfizeti.

EL 20/2010 (XII.12.) határozat

A decemberi kötelező gyakorlatot eredménytelennek minősíti.

 EL 21/2010 (XII.12.) határozat

A decemberi elméleti képzéseket megfelelőnek minősíti.

EL 22/2010 (XII.12.) határozat

Az elnökség a riasztási láncból törli a következő tagokat:

Dr. Sarnyai Ákos

Dr. Pataky László

Friedszám Roland

Horváth Lajos

Kis-Nagy Gyula

Köves Borbála

Molnár Adrienn

Somogyvári Kata

Telek Norbert

Zsifkó Magdolna

Működési Szabályzat 4.1.5. pontjában foglaltak értelmében, a felsorolt tagok legkorábban 2011. március 12.-én vehetők vissza a riasztható tagok közé.

A riasztási lánc interneten való megjelenéséig a riasztható tagokat bevetés esetén az egyesület elnöke értesíti.

EL 19/2010 (XII.12.) határozat

Az egyesület Működési Szabályzatának 3.2.2. pontjában foglalt, 70%-os, egy adott tagra vonatkozó kötelező megjelenést, december hónapra 50%-ra módosítja.

EL 18/2010 (XI.29) határozat

Az egyesület elnöksége megszavazta az egyesület új Működési Szabályzat-át.

Az egyesület elnökségének, EL 13/2010 (VI.27), a Szervezési és Működési Szabályzat-ról, valamint A Misina Mentőcsoport Egyesület felvételi és szinten tartó követelményei-ről szóló határozata , az  EL 1/2009 (X.09) Etikai szabályok és viselkedési normák-ról szóló határozata az új Működési Szabályzat kihirdetésével hatályát veszti.

EL 17/2010 (X.11) határozat

Az egyesület elnöksége 2010. 11. 07.-én 17:00 órára összehívja az egyesület közgyűlését a következő napirendel:

A közgyűlés napirendje:

-         Az egyesület új szervezési és működési szabályzatának ismertetése

-         A működési szabályzat betarttatásához szükséges alapszabály módosítások megvitatása

-         Döntés az alapszabály módosításairól

-         A közgyűlés 10/2010. (VI. 27.) számú határozatának újratárgyalása.

EL 16/2009 (VI.27) határozat

A BMRFK által kiképzésre biztosított objektumra, az egyesület tagjaként, csak az elnökség valamely tagjának előzetes engedélye után jogosult belépni az egyesület tagja, beleértve a kutyakiképző segédeket.

E szabály alól mentességet élvez azon tag, aki a mentőcsoporton belül mentőkutyát képez.

EL 15/2009 (VI.27) határozat

            - Kis-Nagy Gyula

            - Friedszám Roland

            - Ambrus Norbert

            - Winkler Zoltán

            - Györe Klára

jelentkezését az egyesületbe elfogadta, őket a mai nappal rendes tagként nyilvántartásba vette.

EL 14/2010 (VI.27) határozat

A mentőcsoport első fizikai felmérőjére 2010. augusztus 8.-án kerül sor. Ennek elmulasztása esetén azt egy héten belül minden tagnak pótolnia kell.

EL 13/2010 (VI.27) határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület alakuló közgyűlésén, 8/2009. (IX. 13.) számú határozattal elfogadott működési szabályzatát a következők szerint módosítja, mely 12. pontját,   „ A Misina Mentőcsoport Egyesület felvételi és szinten tartó követelményei” című dokumentummal egészíti ki:

Misina Mentőcsoport Működési szabályzata
 
 1.) A pártoló és tiszteletbeli tagokra az egyesület működési szabályzata nem vonatkozik.
 
 2.) Az egyesület szakmai munkájának irányítása az egyesület elnökségének feladata.
 
 3.) Az Egyesület Elnöksége a mentőcsoport egészének éves és havi kötelező gyakorlatot ír elő óraszámban megállapítva és ezt a mentőcsoport honlapján „működési táblázat” címen teszi közzé.
 
 4.) A riasztást telefonon az egyesület elnöke adja ki, ezért a kommunikációs eszközök állandó üzemben tartása kötelező 0-24 h-ig.
 
 5.) A riasztás, egy előre meghatározott, riasztási láncon érkezik el minden taghoz. A riasztási láncot abban az esetben is folytatni kell, ha az egy nem bevethető taghoz érkezik.
 
 6.) A mentésvezető az egyesület mindenkori elnöke. A mentésvezető akadályozottsága esetén megbízottja végzi a mentésvezetői feladatokat.
 
 7.) A tagok, mentési helyzetben csak a mentésvezető utasítására cselekedhetnek.
 
 8.) A tagoknak, mentési helyzetben a rádiószabályzat betartása kötelező.
 
 9.) A mentőcsoport tevékenységével kapcsolatban csak a mentésvezető és az arra kijelölt személy nyilatkozhat.
 
 10.) A tagoknak mentési helyzetben egyenruha használata kötelező, akik rendelkeznek ruházattal.
 
 12.) A mentőcsoporthoz csatlakozó és minden rendes tagnak kötelező az egyesület „ A Misina Mentőcsoport Egyesület felvételi és szinten tartó követelményei” című dokumentumában foglaltaknak megfelelni.
 
 13.) A mentőkutya kiképzés az International Rescuedog Organisation vizsgatematikája alapján történik. A kutyáknak és vezetőinek a kutya 16 hónapos koráig minimum házi vizsgát kell tenniük RH-E osztályból. 

EL 12/2010 (VI.14) határozat

Az elnökség a 2010. június 27. közgyűléséig Kocsis Krisztián egészségügyi koordinátori kinevezését felfüggeszti

EL 11/2010 (VI.14) határozat

Ezen jegyzőkönyv, Kocsis Krisztián vétségével kapcsolatos tartalmát, az egyesület jogos érdekei miatt, az elnökség nem hozza nyilvánosságra.

EL 10/2010 (VI.14) határozat

Gligorovics Tibor jelentkezését, az alapszabály 3. § (1) c.) második bekezdésének értelmében az elnökség elutasítja.

EL 9/2010 (VI.14) határozat

Az elnökség 2010.06.27.-én 14:00 órára rendkívüli közgyűlést hív össze a következő napirendi pontokkal:

-         Kocsis Krisztián, az alapszabály 3. § (1) k.) pontjának első bekezdése elleni vétségének megvitatása és döntés vezető tisztségviselő kinevezésének visszahívásáról, valamint tagságának megtartásáról.

-         A működési szabályzat, a koordinátori kinevezés megszűnésének szabályozásával való kiegészítés.

-         Az alapszabály 3. § (1) a.) pontjának módosítása, a tagság megszerzésének további feltételekkel kiegészítése.

EL 8/2010 (IV.11) határozat

Az elnökség egyhangú, titkos szavazással, tartózkodás nélkül elfogadta           

            - Sudár Miklósné

jelentkezését az egyesületbe, őket rendes tagként nyilvántartásba vette.

EL 7/2010 (III.01) határozat

Az elnökség egyhangú, titkos szavazással, tartózkodás nélkül elfogadta           

            - Lengyel Erika

            - Ahmann Mercedes

            - Molnár Ferenc

jelentkezését az egyesületbe, őket rendes tagként nyilvántartásba vette.  

EL 6/2010 (II.12) határozat

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással, tartózkodás nélkül döntött, hogy a havi tagdíjat 2010.március hónaptól 1500Ft-ra emeli az egyesület, emelkedő, állandó költségei miatt.

EL 5/2010 (II.12) határozat

Az elnökség az EL 2/2010 (II.12) és az EL 2/2010 (II.12) határozata alapján az egyesület közgyűlését 2010. február 28.-ra a következő napirendi pontokkal összehívja:

-         A közgyűléssel kapcsolatos tisztségviselők és a napirend elfogadása.

-         Pannon GSM Távközlési Zrt. Árajánlatának megvitatása. Az egyesület mobilkommunikációjának megvitatása és megoldása.

-         Együttműködési szerződés megvitatása és elfogadása az E-On Hungária Kft.-vel.

-         Az elnök felhatalmazása, az

 

EL 4/2010 (II.12) határozat

Az E-On hungária Kft. –vel kötendő szerződést az elnökség a közgyűlés elé terjeszti.

E-On Hungária Kft.-vel a szerződés megkötésére.

-         Egyéb előterjesztések. 

EL 3/2010 (II.12) határozat

Pannon GSM Távközlési Zrt. Árajánlatát az elnökség a közgyűlés elé terjeszti.

EL 2/2010 (I.06) határozat

Az elnökség egyhangú, titkos szavazással, tartózkodás nélkül elfogadta           

            - Köves Borbála

jelentkezését az egyesületbe, őt rendes tagként nyilvántartásba vette.

EL 1/2010 (I.06) határozat

Az elnökség egyhangú, nyílt szavazással, tartózkodás nélkül elfogadta a 2010. évre tervezett képzésnaptárt.

 

 

összes

kötelező

negyedévente

EÜ.

28 óra

20 óra

5óra

Kötél

80 óra + 10 elmélet

60 óra + 5 óra elmélet

15óra

Kutya I.   (csak kutyások)

208 óra

150 óra

32 óra

Kutya II.

104 óra

80 óra

Min 5×2óra

Búvár

30 óra

30 óra

 

Minden hónap első vasárnapján közös gyakorlat.

9 alkalom

Min 2

 

 

Misina Mentőcsoport Egyesület ügyintéző képviselő szerve