Adószám: 18333006-1-02; számlaszám: 10918001-00000084-82420002

INSARAG, Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport

A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG) több mint 80 ország és katasztrófareagáló szervezet globális hálózata az ENSZ égisze alatt. Az INSARAG a városi kutatással és mentéssel (USAR) kapcsolatos témákkal foglalkozik. Az INSARAG célja, hogy a nemzetközi USAR-csapatok tevékenységét koordináló és kidolgozott egységes ún. INSARAG Irányelveket és Módszertant minél szélesebb körben elfogadtassa.

Az INSARAG működési szabályzatát az INSARAG Irányelvek dokumentumban gyűjtötték össze, amely a katasztrófa helyszínére érkező  USAR-csapatok tevékenységét és a működésükkel szemben támasztott minimumkövetelményeket tartalmazza.

Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület a rendszerben

Az új katasztrófavédelmi törvény lehetőséget biztosít a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés érdekében, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoportoknak az ország területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák során jelentkező speciális mentési, kárfelszámolási, védekezési feladatokba, illetve nemzetközi segítségnyújtásban történő részvételre a Kat. előírásainak megfelelően.

A BM OKF célja, hogy Magyarország ismét rendelkezzen hazai és nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtáshoz felkészült és kiképzett mentőerővel, a nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott és elfogadott ENSZ irányelveknek megfelelően. Ennek érdekében megalkotásra került az ún. NEMZETI MINŐSÍTŐ rendszer.

Ennek megfelelve mentőcsoportunk 2012. május 11.-én a Mecsek mentőcsoporttal minősíttette magát, és közepes városi kutató-mentő, kötéltechnikai mentő és árvízvédelem szakterületen szerzett minősítést 5 évre.

Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület felépítése

A VEZETÉS biztosítja, hogy az összes funkcionális terület koordinálja a műveleteket. Felméri a műveletek előrehaladását, koordinációt végez más jogi személyekkel.

KUTATÁS feladatokat az egyesület teljes beavatkozó létszáma, mentőkutyákkal és műszaki eszközökkel végzi.

A MENTÉS lehet műszaki jellegű(bontás, darabolás, alá-és megtámasztás), magasból és mélyből mentés,ami terv alapján kerül végrehajtásra.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS terv alapján, az aktiválástól a telephelyre visszaérkezésig terjedő figyelő és ellátó egészségügyi rendszer biztosítása.